Hayadaiyim Shelanu (Our Hands)

00:17
Rahel
2000
Rahel