Noam Haperakh (I Love the Mountains)

00:32
Rahel
2000
Rahel