Simi Yadekh (Put Your Hand in My Hand - Israeli)

00:30
Rahel
2000
Rahel